Skip to main content

Full text of "1969 Surry Community College Yearbook (The Lancer)"

See other formats


lul", ■-?-^-"' 
u'l^tWl 2005993& fjr liJ'Jfv 

Mmir ^#^-5^7 
ImilCCt, tltltlL-llU^ RJ1I 

p-kific thcmsL-!vi.;>.. Surry Community College 

theme 4 

dedication 6 

administration and faculty 10 

campus life 19 


organizations 


29 


sports 


47 


freshmen 


59 


who's who 


78 


sophomores 


81 


index 


100 


ads 


104 


conclusion 


127 


editors note 


136 
>•# 

/ 
mr. ray reed 

^-xctn|]|if]cil the itualilie:; inhErrni in a Ijvfy fmt 
tciclwr. not uthHijiJ t^iUi ntLircl}' jnjtniiMlftj^ ntr. racd 
force* his stiidL'ntii to iliink, jtnd ncwr riiili to recognwc 
any of (heir aL-hii-vi'iin«ni^ 

with d jitlrii of i^fti Elude and R«pwl Vkv Ihunk mr. teed 
for his yciiK ot unowill^h (li!vioiton lo Utc youi^ people 
a( ths arcs. 
■».* . 
administration and faculty president of the college 
hatil woikinj! pKstiifni *lte not nnly l«£li bui innpiics. fotlunattly 

a vaji;ui' <lr»m 4ind become a trtjntreti; KaUiy ; mr, i John kitp^kk 

h alt ifitucrtHM fViEh vuian am) jWUly. abitiiy lo m>1iw Ihe 

problcmK tonfreinling a new cduL-atlonjl iititittUktn and vwion to 

rcali^E nei^' |i(>uibmiii.-s fai ]ica]tU>' f^owth and e^tpaniion. 

IQ p^ijiJL-iil krefiJi;1i: , J v-ittc area af norlh i-utoUtU and rbl^nfn a'it!ii 

a deep dcbl uf jffiiliiuctc fpr the rirmnes.% ailiJ s.teadi' 4.'onlTdeni:^ 

viiich nwili; mrry community coUejjL' ^ hiplily succisiful inttitutlon. 10 
dan offttulHtl penannel ami votalionii dlviidon qulcn p. Mtntt administration 
Jainei m. ne»t 
ilvEcict Eir^ull cdualion «JuL=iti[in and «Kl«ASlon 

n 
williim h- dovis.,jr. 
couni«lcif 
ruth IhompMin 
m|l»lia[ and ccKUDHloi r.u. Tttemon 

librarian h^ Clyde ^hrtmn faculty matjf aim ca£k>way tA\ frtcd 
draflin^ and cl£sig,n jiutfl mechuila 
Boxy dutilip 
iasitt9.nl UbRimn 

13 •^fVI*" 
lettie hifisl^u' phyunl (xlucalion cortfAd litilcorab cay hLiLlKon 

wcl(li>n r«w 

iDamJTiF: bl>ArltU7>' rdf recti 

U c nifrtkii bear JHUcsf, mGcaiui 
matheiniitiH 
tnithf maticf arvd phyilcs 
IS 

|»^> Mi] InylpT welding 
nis^rguft T. shepherd 

[L-jirtirtp and cnglLih 
16 

jolin van hom bitMncs^ aJrnlniiitralLan 

chcmlsirj' urJb. vhkit llbb« SQit CON 

rcbccca. dc ihaid 

jimm;,' h. manlti 
mudc staff 
paulipc cads 
libfsir>' t;lnk 


iiuxan Johnson 
supertntfjidcni of builJlnes 
and poun^j Judy fl^onii 
nqt pictured 


ulntA shinault 

5?CTEtlIiy 


cuftodbn 19 ~jB^^r^m 


- -^' - «a^ ^ 


- — -^xjj^i^^^^^H^^II 
r^T 


r 

r 

.10' 
campus life ;ii 


-rf*- 
u 


23 

24 

IS 
^ 27 
Sc. 1/^ ■ 2& r 

/ 

29 4 s- * _ 
JO 


A..". 
organizations n student council 
donnii: JcUs; ben isviion; robhic Wilson; lihaiOFt si*wart; dclmJHtonferty; 
;iin BlcM;kl(jtt; Ska htnry ; jartlc ^Iwrci; richircl MlU«f. sponsor; piut Ciin: 
Mthi' »oad; ialUc caUoway; pry chilton; c1iuli» cost; huoU van hoy; phi phiUlpi; Jcanis eMsco: miXc clwrch: Johnny In^vKiKCi pal ** 
r»nc» iiji:hot<i. 32; 

aelm** ovuff^y, diiirrtHi atcuui. jjjiil-. v[,i.!« (oji. fcalJiy ^ad, im. »jt2«. 
frcijirntn repRKnUtlvC) JJ 
J lancer stalE r r r 
'^^^^ \r^ f ' 
-j^-i. 3* circle k 
davld iiewninn, h^ioSd mccrnw. tnlifay cvdins. harold ^m Iidii', vin 
ideaimln, tmio: cvons, mas hayncs. lohnny laWTcncc, mi* cirlos suiiaii. rddie c«/dcf„ nis ihcllon, ben iwllon, dudlty ttuc^intHrry, Ui 
dealher^ftJ?! d^itith glSKO, johnny niiirkin, mikr pnrddy, clurlcs com. Jaluiny lawrence, preHdcnt: bniw cvnns: wfc*- 
pitjJdcnt: hiLTold inccraw, nKntaiv; beii 
be] I on, tiv^asuEvr: (l«nnL<i el«*^'>> '*■ fiovcrncir 

October. pat ^^'hil(:novi.'ifit>i;f , jjnh: -(hcHci.: dc-ccmlwi, 
phyOJlbuUin^iOn^januiiry. FtaTIic tiarris.: [ebmuy, 

m^y. iiuaj; HynL. circle k sweethearts 37 phi beta lambda 
caratyn doiby; Ismcc cockcrham; iMtry rruTiju: wjndi rf\o\i\ey, nir. 
wvll3£4:. iidvUcr; maynt iTiecb; Kini^r MKtdn: nlph cot: tint tnayu; hiarcild Vrilmoth: rcggie le'uicllj'n; jcro' blackbum, jamnty liiadfe^L btibby 
jaunmons; dnnnU hayci-; J.t. miutin. 


orriDen: h»43M uilrnqth, tmsurcr: Jcny 
blickbMni, prcsdenl; Una ms^cs^ rcportcr; 
Carolyn doby, «v«."laiTL j.t. H)wtin, vk#- 

prciiktcnt: rnr. wztlitn?, advisor 
^6 golf club 
39 baptist student union mf;. hDlcomb, advbor: tSelrrijii av«iby: p^i 
wttJte: dorsci' k«nip: jiiniic shcuesL pat 

vhUk callowfty. sccivcaiy, tn»t(i>rer: >am$s tiayci, ^qphomore represtinliitJvt; jante diorcs. fucfhrnan fc|p»stitt3lhfic; iru. holcomb, 
faculty iKiviwr; rev, larry wUlianis, aifviwr. atsenl-dclnsiB ovfrby, pKiidenl; |>iit wtiiK, vkc-presfdciit. 40 music 
juan ilote. kiihy go*d. Mna^ iiurnes FBni;jf coc, lindii lotuIiUitn, wayoc richiinls, ruby t^flMin. t\iy liutlwn, ^(y wil&tut, duvid cKwinui, tui carter, jgbnny 

lawTcnce, biU rnchonc. 

^1 welding department 

42 art class s ^ 


45 chess club 


mt. ¥nn \\inu. itHviiiUr 
jiii;. :i.-jjip]k;li]n, iludii?^ LiucMnbciT>'. mai^hall alkki^, diclctc ycuni, paul coin, ncky WOCml- 
mff. Liil] ciirtci, iony ffHUnfc, atiivc lulky. ltcnn>' wM. rnr vm [lotn -advisor, tcrny jtrinun, 44 agriculture club 
ituf. cay hucboii, advkar; Jtmmy leai: vMv wHmoKit: umniy JitM^gc*; rcggic |ewtJl]rn; jiU snjckton; raifh coc; btuty inajliii; warren 
Buter: tiee evethurt; iennin coclKThain; bobby rklkirikon. «>y hudwiiH advisor: saiamy hntgef^ njnrter; ree^ 
leweUyiV p'A-siderit; jiU sloekton, Kccetaiy and atm* 
suttt[ dcnnic ilunbeir, net plctuted. 
4J Spanish club 
dr, EjEinrLiiniit. advkor; cddlti rupiif4: |y<cLi;hsii isylsri Hlk<e (aye hcilDCi: |>iit phtLUivs: tony calling; fayd 
JmrlOn. 
d^niUi fiasco, prciidetit; pat plilUijis, vlce^pief idenl: dotn hsJi, wcctvOiy; c^k nipaid, Ln;Ami«j; it. j^iitrianut, ailvbof . 46 pep club 
lizi Iifiniy, president; ben beliojt, iirc'i}!*:!^!!^^; ru££ shElton, ttctcUry oiid tmsunsr. 
pep club tn actii&n 
4S 
V 
sports 49 cheerleaders 
haJTU, C0~ca(3td±n: jud}' VrsU; vhetin Itayc^; lib by ^iiM^n, glljernile; li 
Jwnr)', BJlcmut?, lO basketball 
|ia!^(:|t>All; n^t iiintvt; (ccvln kizL^n van domniiTi, L'i^i;ap1ajii; Jerry 

tiH^pnj'nJn^^, CD^iptninj fzzy wil'ion; i^zru parkcr: fobb>' uilMn; bill tui>'«>: hanild van ]H>y, mmciL i^ty chilto^ii Tnkhiel t^iutrh, ta^Hiiatitir. 
mr. carlylr $];vj^]i«rd, ioavlv. o^l j^klunsd. don bi^aiiv. 52 
SURRY COMMUNITY 
COLLEGE 
BASKbTBALL SCHEDULE 
HOMEGAMtS 
Nov 


22 


Wcilcm Pk-flnionl 


llome »:00 


Dec. 


7 


.MiUlifU Co»cgc 


Hotnt 8-00 


tJcc. 


14 


i^lhi.'rmal C< Col 


llQrT>e S;00 


aen. 


:!i 


ft'. t*ied[nDnl 


Awsv SiOO 

(.teittjEiv*) 


Jan. 


4 


WjfltcsC.Col 


Home 3:00 


Jan. 


10 


Cape Iwr ("I E. SHri>) 61:00 


Jan. 


11 


SandtitUiCCoL 


Awty 7: JO 


Jan. 


IS 


Wkci C. CoL 


Away ti.Oa 


Jan. 


18 


Va.So. Bus, CoL 


Home SiOO 


Jan. 


25 


DaililsonCCul, 


Home am 


Feb. 


i 


Mi [ihcit College 


Awsiy 7 30 


Frb. 


n 


DjvldMjnr. Col- 


Awiy 3:00 


Feb, 


15 


[MHJicrrrnl C. Col, 


Awi.y 7:30 


Feb, 


in 


Va.So. BuE.CoL 


Away 7:30 COACH: CARLYLE SHEPKEAD 
AUHaEncGniiLC! At 


V. 
5* 

i , 


M IL^ 


1^ 
T 


^^^^^Bk^^^^^ ^ ;6 ping pong club 
» ^ f^ f^ ^ m 
lany tiUey.jKlhnny luiiTCna% ioay rOllins. Ear>- mah^fk-y, dudlej nu, ,..;,». Jiy. riTitL- prtddy,. rqS'i'^ifM'.'r- 57 
tennk tOumuiiiEnl chAtapkMa: 
mike pred[l}\ i3[ii« Kevtt 58 
golf club o4nrad hokombi, hMa klzer, buek bond, jp^inny inaiiijrL, [vawnrd rfe S9 l_ ~ • _ 
«0 
freshmen «t 
n WUldl unlEisliln llitdn asbbwm imnhall itk\tn fjck^ baUgiii 
g«ra|d baJfn <lon0l4 bUzToni Iky b- ^ond MiUiani bcnkci' 
j«ceafifia btkwchi juchic bowTtiaji itijp:r c. bradi^ j^niex tl . brim « 
WtbLLclJn Phyllis buUineior, linda burchette pstdciin 
tilUe calioMt}' biEiiiia [:hUlifn )4mci m. i:(cEncnt lanct t. cofkti'ham 
tony iwUiiu |)<qiycenHi demibcoK delomcKt'd » 

6S 
duneivan i. culki JamHie. culler tirCTi dalEOn lany r, d«vif 
Idny iaitKmsp ysaat^dialtKisgp sttivc denny runAUfi,(li^]U» 
jauits f, drauifhn jeflTfT^Ti drju£,llt1 don dunbot bt]X^:i irna 
«7 
M' 
donnic r. Teltii 'dcbanh f| iuw>' iliCIni 4' fiye jcrfsra, fiiSeMHt; 
yvonnc galding libby giwn vvrrolla.^rftrn^'ood [Unv ^ilTin 
4ciru liuil saniiny c, larrii ^di3 tigycl cVii^bctli a . hai.<;\ m 
|jZ9 heivy fiyirhJU bettir hoilges btlke fayc ho^ion 
piU i, hutc]ic)u ^Jwi« totyjanct dl£kic youflt 
done}' kemp louisc kkcy ^iu leoFuud randy leonaud 70 
71 
Jpc llddic gory nlaliiffey hubett manh baffy I, mulin 
nam? niaswy lurt|ld maatw w:^y^ \ * 
w.£&ty tiwlion ketmy imltpn 
J. a]an milJci Eofry iiiiUer ilebbk nii3n(iii!i £«{ii:gjc Oliver 72 
wiyucpeck eUnotptaffipj bill pipJutoi kwuK poftei 
jcnyKid phvUis ms»U ■narlha jC-Ebert rtchard SL■■JIH>|HI^ 
russ s^hflllon Jwnjjf shw¥! Itlary lynn ijnimijfli £^)' Simpson 53; 
74 
tany r. jiminon jolin spencer fawiia ii'levent howxiid k. Mimner 
mike Silinliry fumcii p, tuylor ii^ «f d( k itarllitg 
martha liK 

judj- turner lil^nnjr unJ(;rwooii ]fny ^/ciiabic ettwofd w, vi^rnitn 75 
Ivnn veilaX Ijankie waiu tonuny u^iu 
hny whitjker piit white tt^wilinpitv 
ttitliu i*Uiiiot!i 76 
EI-JP i.._.._.^* Tt who's who in american junior colleges 

dcnnit lu>'c» iuah tQUih 
niBl^' rh^r^n etiBrlQttfibiily 


ilenntse-bsco phJIiplDrtlun SO trgglf lirU'cUyfl *m,I ivnmy htHlj^in. nol pfcluwd SI 
M I 


sophomores SI sophomore representatives 
of student council 
miktf chuichi nhomon litewBil.JohnDjr btwivntie. hojotct vin Ko>',, dcnutl 
^laKci. pi^' -chllioil, L'horitk ens. t4 
dennU aiklni gu}' dldermui 
ben belion 

tittle Is, IfcasuKf 

mdke badgrtt 
>'<r^bcioV. 
eUflttfedsec ch^lDttc btaity 
«? 
kathrrinE hdggf 
Irnnis )L>rrv bliiL'ikburil 

plii tKlt [ambit*., pixaiienx 

b'liikL'llNlll 
iKiy^ni: brim 
ssiy b>untan 
Jiudml council 
fiary thtttiin 
baskc 111 jJJ 
emit k i^Ol'tbDll 

IxistL-rball 

pinj! pohK 
chess, club 
S6 
a|$iicu]lLirtr club mike ch-ufch 

bx'ilkf [bjill, rsuruKOi 
tlitilffiE 4:aLiTtL.'y, Z y&I% 
pmg pong 
niiiHry c<j7 

phi lMl4i iaiTiMa 
pep tlub 
bujicictbull cdctic c&rdel 
pup club 
t-irL;l£ Ic 
S7 iiininy [LmL')' 
ianc bg 1 1 

(cay drqusJin IiHihefowlar 
(TJrc'lc k 
t» 
tennis fntviici hjirris r phi bcl3 brnbd:i I 


»# 
t9 
majt liayncs 
pep ciMb 
yearbook, pliotOtgnplMr lindi hayitej. 
bud hennis 
iiETICLillure cEub, rcpartci 
phi bcla lajnttdu 
^Lmd Johnson ymbtwk, co-bu sines; 
minaret 
phi beim iambdk 
.Hpiniiti club 
M 
phil Jordan 
p'mm pen? 
HnriM cheryljahniion 
mike klni^ 
baskcibjilri 
ro|!i:r l:m7:LT 
Johnny taKTcncE 

pi!p ctub 

pht) pone 
ches club 
icnnii tinda bn^stan 
!>l 
fogi-'i IJnebciTj' 
phi beta Ijiiibda 
pinf ptmf led lOFVlj: 
vpani^h club 
phi iKitt Ibmbdi, vtt.t'pit^itJtni joJinny Tnarieii 
pep club 
L'ricif k 
n 
lurnuLa numhall brcnsla rn4>f»li9lll 
Jdin mitn'Hall 

C^l) nifltSir}' 
phi bt-ta bmbda, rfjiOTWr iimcf mittiwwf 
ft> 
bin nKhonL' 
ditlvk slevE mcsrrcu^ 
mtay nKxlou J 


pihg belli tambdn 
mamecr 
pepclub 
phi beta IvvibdJ bobby mon^S 
9A 
dtivid tnrcn 
fpanuh club 
Trance* rticliDl$ 
mike jyKdsiy 
pep i'lub 
bvjkeibiiU b,'!i.Li. 
n 
laiali roukh 
^panjsji dull pep L-lub 
tKulcctball 

ciic», club 

pep club 

phi bcLu tnmbdi 
nam '^te 
chcerli^dct lilii bela lambda 
»G 
iludrni ccniTM-ii, secretary 
pep L'lub cbnicl URilh 
j»iTi« »tQck1on 
prf!JdcJil-fr8-69 
jilt Jlockton 
amii;ulluifc tlub 
«ccr(Tar>' and iK^afEimr tcfnmy itrkbliinil 
97 
Shifltv tttule roiuile ifldd 
llUPld von hoy 
tm^ilicilxiilil. lialiKr 
flaiM wall iccnity- wall 
ditii dub 
ju.d}' u,>aII 
9ie 
euj wUUuni jrnoW whitt 

ion}' UF^Uanti 
eiitte k 
student coutkU pEii be [a tamMa, tr«il»ur«f 
» index Jlrtrftan, li^nilla k4y , .,. .^ .,.., . .. ...._...., .,. r,^, .,. a^aaqfij 

oauM ail]. . noiTh csjulliui 

.Bfahufii, ]j]iijj.!)i« i . t ., i t ..... ^ ..........a 

meaiii m^, nacili cmUiu 

jiuiH, dtuiii 1, ...,..,,.,«., ................ ..as 

p%ii mountilji, [wfth cvolim 

btdfeii^ mkhul .-,,.*.►,.*.*»,.;.., .»...., ..ij 

Mnml 31D' , nonli irvctuvi 

ta^H. ricfcr ,....,..,,.,.,,.. ..a 

wMtf piidBi, iHflh cwlkia 

6»hj-.(tHito«c Hi, . H 

Be^'kit^ , sonh cmlkia 

Uttr. ptild ..,..*.,........*..,....., 6i 

ItHwi, tH!ijpni|p fgiMwt .........A$ 

ISKlVuia, jrtty wUliMjn --.,,,,»,.,.. i ..., , . . . , tS 

fbik niky, nortlh CAraUna 

Wcdwr. i;we1 .................,....,....,,,.,.,,,.,($ 

KHuud.dadMld . , , , . , , I , , , . , J , . . . , . . iJ 

lioftt, ciclwdoc --,,..-*, i........*.ii,,,M 

biKiniiUk:, fiottll imliU 

lOod, bc)- tuci ',.,,, ,i-, t ... fill 

nMnc iin . nuii^ lacuUni 

b4<?1<[r,.U'|lJM^I itiV ........,.,,., , t , , , t , , , t ,, t , tt t lii 

banTiL in«MJUii ,.,...............,.........,,.».«,«., , Sj 

■till! ta»i, north oMdlliu. 

bndri lOfH f. <..>p...<>i.>...^<i.>...............fij 

bflfn, nnbi M-iyni: .-,,,.» + ,i.jj,, *,,*.,...., .63 

KnaH Iky. north cifOUiu 

h^b^trzi . . , _ , ....64 

JdbHm, nonh finUnt 

WliEitfln, jiJi^-tfiimn .,,,,.,..<,......,*< 

boiKOd. pi¥ .. '. •...>>.....,> .ii 

AiOBal liry. nbrlb cu4lui^ 

buKbelU. IIiuIb., ,. ,. ......>..................«........, ,..4* 

a^fml . ............. — ..,,.,,.....,,., M 

iBMrt Ay. nanti qnUni 

duiikny, L^k: ,.,,,,,., , . , , . 6* 

cuiti, viilliun otLt ..................................... ..8ti 

d<hcm, nofth v'lfuUmL 

ciHtkiD. pj>' Icr ... ...>>..«,«>>.. .,,,,.,,,..,,. ,.,..tii..t6 

RHii«l ilry. jienti nr«lini 

Mbua. (anh emtliu, 

offlKfltf^tm .. I t . I . ^. .................. ^ .... ii % . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ (4 

IBOusI lii)', nqdii itrntjju 

mdtFrtlijn. "ikilnii ^r. ,rr.ri.-t......^..m...............,...Vi 

\fiVpif-. IKiflh ifatnllAB 

aeelEutuDi. Iiacricn^ ........«»,...:.....>..<....>:.... .^ ... fr4 

m, uiii¥ jint . ..,...,«.(,,,,,,,,,,,,,,, BT 

dobrnn. jucil! ojoUn* 

Hflint. Eiwy . . .. .. .^... . + . ^ ..+.. . ^ w t . * ^ h '^ ^ ***** • t »■***.* t^ 

in^iKn. iranEi ctnliiii 

ci/'iK^. FHf 1^ ..r,...r,.^». .64 

MtarL fKinli i^mUni 

cppjit, eddie .t,7 

•HsDi tiff, fuanH liutillai 

en, duitt .,,. L... ..,«(,,.,,,.. ,,.!...,«,. «..8f 

|llu., vuftnu 

Mh. d^tildfl utVti ..■.^■...^44 ,. ..^*t^. ,*...-^**** ..,•■.■«*.. 64 

lAi.itiiiiiu 

emcd. dildAi ,..».,,.....,.., 64 

nlkf . i1jJ[hwui . .,.>....,........... 66 

iiimi^ ttrr, iwftit ciipUiw 

BUttHl, UAA if. .*t*t..*J.t.^^h'. *.i*..... I** *r^ •...*.*.. V^ 

teKT'Jnruiq' ..)...., ..................................11 

ta4i,kb ,.,..,,.,,.,,.*..,.*...,... .SS 

dfu. Imy £6 dFilhrrVfc. 1*117 , W 

iKHini ilry, noTth oiwUid 

Ji:ilhc]^i|4V pimuU -..,.-,^...,.,....^4,_..U 

nhjunl' iiiii i>i?nh tirolint ^ 

di(Jcc3li, jniulil daAc ,.. ^^(.t.r..»a + i + ...fc. .■*. + ■.*.*£■. ■•».(# 

hM pif, ndrth L'jfuUflLi 

ilobji , tMtol)rn , ,. .......................81 

dilbtan. DQCflb cirnliiij 

iliMU^tiit. ^tl ,...,.......,,,,,.,,,,,,.,,,..,,.....66 

inMint iLor , ii«rth i.'ii»4liia 

ili'4J4|[|iEl. jimmy .,..,...,...,<.,. . . *,,,,, ,,,.,,.,,,\*,,,$& 

mouni illy . nvrdi if^anlliu 

L]iui|ilin, kijr 89 

HMunl iliiT . (uirtl* (srelbw 

Jimbar, Joimy , .,.,_...,..., ... 66 

CVHdU, inJniVT i.i.i^,*.*t...*.^i.*...^....*tf*. ........... Bfl 

BYlrtl, buf^ . . . , . ,, . » , »!...>.. ^*. **,.... t*.*.*n. ........ Co 

qjouflt iiiT . north eatolfci* 

I'llii.. JmibW .-,,,,.».,,,,,,,,..,.,..... .,.,,....69 

flnitcj'.^khiinb , - . .*****...**,*.,*. 1 . . . , . . . . V . . . . < 49 

fwkt, litt ktiUK U 

fffc, Hew ,........, ,,,,,*, ., * . , *i9 

n>«VAt art, ItlKltl OKililM 

fjinrnonv hnibf L ,.«..... i . .....^ ^ ... .... ..i ....... fl^ 

iTKnifiE aie>', rtoclli CifnblU 

vdlllljit, pnrlb (jiTDltaui 

dBiloi, Baftt citaHiu 

fewt, hftthcitaw 69 

mguaE MtTf. [icillA cafnliiii 

(iiUbijt, jrtunni! .,.,,,,,.,.......,.......,.,,...69 

pcn1(., lunli .,,.,.,,,,««■ ,14 .- , , t ^ « . ■ , . • *.»... «,»,*i,, W 

gmnwcxid, camel . . 69 

□HHJbl Jlt>', DDlUl [slElIkia 

friHbi, ti>ivy , ,,,....,,..,,, ,, *9 

mcwni «lr>' . ntiitii caiolins 

[uU, Je[ia . , , . , S9 

tiwini il.!) . nMlh fdnliiu 

huni. frinn-t ..,..,.,,,....,,,,,,,.,.,,,...,.... S9 

ufVili. ni»r||i f*Fulivi 

|iMiTi>, Eiattle . , , , , ,,......,.,....,.. , . , 8? 

JebtQii, aonh aiMibta 

hut*, dcnnb ...t$ 

fMlJ^. viifbiia 

tLl]'c^ >li4lb ,,,,*,,,...,.,,..y...,(S 

cSkici. DDrill djtiliiu 

JUJBrJ, llmll .,,,,.,..,,,,,,,,,,,.,.,.,,,,,..#0 

murart pirjr. iioith ojulki* 

Imiyjwi, inu ,.,....,...,,,,,,>,.,.,,,.,.,, ,..9Q 

c)Kni . n>3ilK ir'afi!*™ 

hcitjiii. Lttfl ,.»■.. ......i,,,., ,.,,.*. ........WO 

moitni iirf, nerth urolini 

hxscrf, ltE3 ,.,.--,---,......,........,,,.....,...,,...70 

R»li[ll ill; , tKKlfa £wetiiu 

WU, fil^ -70 

pdlnt FUDiiauiut. luMlh cxniUU * 

tM>J|fr>, Ix-tifc fiuf .... ,,,..,n.,, ,,,.,., *....,. .,70 

iPQurit uur, noiUi cnotini 

iMiJfA, umnqr ,.,, ,.,,,,, ...,,. ...M 

fLii<ttaiiv. rtuilh £tfvthil 

iHWton, VUk tt,YC , ,....,....,.,,..,.,., ,,,..,,,...')i|) 

IbKHini Mtf, Itarlh isiDtiiU 

hnteri. Ta^c Utndl ..,.., <,F..K,t.i,..,..>,i.,i,i.,.,.,. .90 

dolKon, rciri4i i.'4iqlina 

JlTitrhciti. pMS. --.-...,,,., ..,,,,,,,,. .,.,.,..., ?0 

f<i<l btrxi, ndrtl) LiUiij^iAii 

johniod, fHibiut ,.,,,,H> 

ilkBl, n«t1]l iJaniliAa 

Joaci^fiU ,. , .,,..,.. m 

r»iinl liif , ncnti firotjiu 

letmL, bny ,,-,,....,,... , , . , ,...., 10 

FDeuni idiy. a<iMh i:MftilMi 

Joidan. IhaoM ..................... ,i.. .....,,.,..,., .,91 

kputj. nofth eantltaii 

rwii. ^tclilv ,...,.,.,.,,.,.,,, I ,.,,.,,,> , . ?0 

DHual idiy, Danh uiotfau 

MPIfi. RtKhMl .. ., . . . . , ..., B,., g,..p...,.ip,> + ^^,.t.,e..i.91 

kJntrr, roftr ....,.,..,,, ,,,.,-. , , . ,,.,., i^. . ... . ,4. .. . .91 

bnpiiin, Ikidii ...... I . t 91 

f Ikiiv, north isi»4iiia ■ « - « + I 4 ■ ULl'}'. IduIk ........... 

ki«'[vii<", J4iiiin>'. .....■.•• 

l^ottuJ. inlU , . ^ 1 > 1 ■ • • 1 ■ 

ktinnJ, (iin<J|i' .,,,,--•-■ 

TTioitni jiiy , ndEiti tantUna 
h»ifB) n. icgtk' . 

laiKbtiry. fopt .,,,.,... 4 

|lddlF,}<M . , . t . . . > ... 

,ili.\. vttKDiia 

lunjk In) > . L . . . . , 

Mjri47 Tiuil, nortl] sifolbu 
lawi>,jliiim>' ,,.,,...... 

nvMint yi^. north i-orobni 
milunj: , fUf ... . . . - . 

dDbwin, nmclh i3iiptliiiii 
in»ron.ii*Ji*i]f ......... 

cispiifli tanv . . . - ^ . . ^ . ■ 

rasrtn.i,!- - - - - . - 

pOoi maunbbni, nortti cimllnA 

[CLUshktl. biciida 

UHJiinl ii«y. nui* cjuoilau 

[DUlhpll^ hcfTlYBi^ ........ 

Innl. vtiglnb 

nMliliall, Jilhn , , 

miME^.EuJl . . . 

flitiunl aio . i«rt«i eunUtu 

AiiMinE iui>'i iDflb faiaUai 

nu>'<t. fKihlirtt , . . . . 1. . . 

nuvf^H . humU .,!...■■-.• 

■nount *JiT. mirth oioGiu 

cUfin, iturih ctrattiu 

niitwui'. ''t™ 

mdHO'.Ull ■ ' 

Oatnaa, north rHotioa 

inUiAfl, my ■ • ' 

-moiml ili^tiviulh canUns 
iDellDa, lifiintr . ......... 

IjwO' pap. lri(]flnlA 

nullci, alui ,. . , . 

>'iJli.ui'kilk. nwlh twalini 
nuUer, hm ,,■,--•-••■'• 

(lillW.11f1|IIlta 

mmni UT)'. nottii i^anidku 

m*.fl<ai. Jchbh? . , . 

nKLunL likuy. liarth imflldnB 
T&ciaEr, ft1?tfLi^l . . . . r . - . - r 

mailJiii, nwy 

p^'rrv il-itii . . , . r - . - • • - 
ykdkinvUltv iMtlli eueUni 

IWilntiia.iIsffU . ■ , 

li)i;!iall. frtBL»r < • 

olh(«». JJtattC^ " ' 

■noultl aiiy. IKHth ^iinHhl 
metb>. ifclmu . ...... 

pprlr. vra]^fU .. ....*.... . 

enaunl nun. nniUi uMliiu 
pljillipinTkiiDf .......... 

gDcin, rciftli carolint 

pipbiDi, Nk] ........h + f. 

pOdCT. U.W EM * 

prrdiit' , mlhi: ^ . . . 

IfW-F"? ,.--.. 

pil« inoi«tuiK.iii<)inhi 4»niilin 
leuilh Hlt^ ........... 

nuai hill, notth cmUo* 
lAyiili^ ilui ........... .™ 16 .TO .« > H •««■«■« ■ .SI .n F III ■ * 1 • V ... - 91 . M . n 91 « .9J . ?ii ,93 .9J . TI , « .» , Tl ,9* 

. ?* ,.♦.'2 

,.,,.« .** .5" .13 . TJ .3* .73 ,« 73 , w ^^Tt. mtifEha. .j...i.4.*+*>--. 

dcFikrt, ficrtli tiUuVsui 

wmapfh. liuhiud. , . 

-u^Ean. Eihl^ >.....««.*i4<t«> 

fjitxt.. niiinJii 

Hh»i«, Hraync ...... ......! + ■. 

plloB itHHt.ntiai. nailh .^i4«Ufl* 
iliellon, nrn ............... 

n^itinl xt^Fi iHMlll fxroUmi 

duiftX junk . ,,,,.....«...■ 

l^4m?igqiJ. i^oTih ii^nUEiD 

ilmiAorti. n\iiy lynn . .....-.' ^ . 

ttiourtl iJEV. narh uHliu 

ufflftiin, l#fF>' ....-.......,...--. 

dgbun, eiartli i;iiiallii» 

tlin]f.H>Hi, fir> -.-- 

*lltp. luuft .+JJ- 

pilot nwvnEiin , HErilh iamlinJ 

ynilli, dankl . . 4 ^ . 

Jti;».«l, JwTPjra . 

TtKiitiiE tiff-, neilli utsUp* 

mntf^, Mike' ...... . . ,,..... 

tLUn, wvfli a^l£M 

<»arlinfr vfckie ■ * . . . 

WE lMn4, EWith moltm 

itevcns nndn ............. 

ftilfcEd. vinbiii 

llO«l(|an.Jiinci .,..,...,.►.. 
jriM iiHMjnixjn. noEl]> ci44lliu 
ttoititfln.iil) ........ it . »,. I . 

dabtURi ivnrlb (atoUai. 

ilfkiMiBil, loniffi^ 

fMu, litpnb 

^timtmi, hoiiwil ........•..»■ 

UyhH-.XutKti 

lalk}. rte*= ................. 

mount aiii . ii>.inh coiofip* 

t[w, rtialllll I 

onjclEjndlte, DDdh misUbb. , TJ . 1J . 96 .96 , IJ .11 13 ,M .15 ■Tfr . , . . . TS .1* , TJ , TJ .»T .»' 15 ,»7 -7i , n . M .TJ 

.T> . St niini»t.^ii)f ..,.,,. ........ .....-•>"•••>' <'-'■■■■■'■-'■ 

fflounl ijiy. □□rtli^inllni 

tullk. MiirfcjF .,,,.... v. • ' 

m?l lulL, neiih emri^B 

bOiJ(.(«>!"KI . Jairtji' . t ...... ..I 1 ■ * i . .......*». 

»»rt BdyitMIQld ,,, ....,,,,,.. 

piix, nixnu 

vssMbilc, ^tf^' ,,.,,.. .....I.. •■ 

wiwm, cduBiJ ,.►,♦..,.....»■*>.......■'■.■■■ 

mvuivt lUy. nuith .rwiilii* . 

-naial.Junn ,..♦....-... ,..*,.■. 76 

»M IkihJ, jHmh futdini 

mutU cblK W 

ilDbwB, rwElh <»efii»» ^ 

*iJ, jtidi .................♦..•.-■-..-'••►•'■■■■'■♦■♦•'* 

pilg[ racuii Liiri , donlv (inlkw 

n:iEli, (EUlkh 

mikujit MTi . nodSi ...■lekmi 
»j«k innno^f ...... 

Tooum *ii¥, Bortli raiutiiia 

w1iitih«r. In*} ,...,...........,,..,. 7* 

piki mounUbiH neitli cifoIlM 

h-Hild, iTTHdil 

ije^n. nQtih '.utiUri 
whUe. i«E . . * s 

(tilluiitt, cul .......... 

m-tOkUli), luny ....,.,.. 
ntcKiiit UT) . nutiti dtubma 

M^ilnitluEll, halVld ....... 

•KHEii. iriiilli firaUni 

"itHlfllOUllV, MK- 

dilniaiiEli. v.illk ........ 

uij^n. rabUe ... + ■44 t* « . .w w .. .!* 

rt 

» .99 faculty index ALLKED, SAMMY LEt budnc!* iRfmlnlntKitiiffl b.s,-app^»chian ttote 
unjvtrniy m.a.-Mppabchiian ^tntc untvcrBiiy 

ATKINS, {t|lOAl>US Di. automotive mei.'hanfaitJLi.-cic'nitiil vnxiaticiiig] 

school 

AVERS. CLAUUt, V. it^iiljiiil dirEctur aiIuU education and c^ttcnjion 
b.f.-ap|iaiiii:lii4iii staEc LinivKTrdlji' 

CALLOl^i^V. MARY ANS' «igiuh uui bHtoiy a.b.-«t)em cMegt 
m^'Wikt (racii callage 

COX. ABBF- ROSL arl b.j.-tfdumbia amvsTtiVf m.a.-columbu 
univcfsity 

DAVIS. WJLLlAM 1 1., 3R. counn.'loi b s-'iippalBchiin ilale unJveHitj« 

m.ii.-appjIatJiLin iintc university 

Ul- SUAJiO. REBKCCA biolo^- b.s.-lniddlc tcnrvcssscc smic univcrftty 
m^i.-micEdk t(nn«u«« Jl^tc urtKcrsicy 

PUNLaC, ^fAR¥ C. &S!!isUtnl UbiohiU) b.iL-uolv^j^ty of noirlli^amUna 
at pKn»^cu< tn.ii.^dFirialactiiiui itaic unlvciijtv' »<LdJtiQn4l 
ufM-A^'appilAchian state univifTiliy 

FREED, RAYMONU ERIC diaftinE "id (tojpi a^jk-rons th« U^hnlnl 
institub! 4idditio'iTiilvi'ork'ni]flh iaiohna ilAte tmiversii}- 

FREEMAN, RAYMOMJ CARL ttbnrton b-i-untvcrelt}' Qt n«th 
Carolina Tn.3--appjiJ44:t)J9m sfsttf unkifffi^Etj' 

TtORRIaRAN, aDOLPI^O !!paiiJ$h (tocior of biw-univcmtr at hnvana 

JIjNS^IA^', LirmE phyjdcal cducalioii b.i.'«ppal«cJiiian ft4lc 
Mfuv«nlty m,a,-dppak<flilai^ iuic unkmfty 

IlINSHAW, PAUL physical cducatiim b.fi.-apivjilachiim stale univuftilty 
m,g--4ppilai;hiaii «utc ueivtinli^ 

iffiLCOMB. CONRAD' C, JR. wciid KKnce a.b.-unlvenily of rnsrtli 
csrciijnj m,i.-seoiBe widilngton uniwiiity' 

ItUDSOS, COY ]!f!TfE<uJ(u»l lfH:hiiplo(i>' bsi.-norlh ttaMLinn rinic 
uhivcml)r in. cJ.-JiorLh •.amiinh yi;ii£ univ4:rslty 

HUDSOS, KICMAKD H, maLherriiiticT b-vtuil^rfily of north cvqUiu 
34dittonaJ woiic-iiuk^ unfwtdiy 

ULTCHENS, J AMES ALBi:HTbimai> 3in«l<^(;Qr»amiw tn.unKexiity at 
nortll L'sf^otinii m.jt.^univcrstty of pprll) caioUna 

JOHNSON, HENRY CLYDE business mana^r 3.b.-e!«i cdScgt 
■n.^i.t.-univvmtv of north catoUna 

KElCHER. PAUL EDWARD chjiimiart of tEcJinicol and vac^l}i>n3i 
division b, tih. t.'iyiac^m titth'cnii}' iiiidiiJonal work-utjca ^olkgc 

kR.ll'rCK. I- JfOlIN pn^idcnt b,i.-bloom»burg fUic foilcgi: [n,v.'ci(>kv 
yoik uiiiiicrHly ^uldiliona] i£nJuat« wotk-Einkvrdiy of pcnnijlv^mla 

LEAR, CHARLES MERRnT ekilfonie* b,j.-unl^»ity at iMirth 
caroUiia m-f -Mnlvcrsity of north corolitii MOCANN. James guy mnthematicf b.&.'dppala«hEan stale univ^r»|^' 
Ttij-appiJichiaa itaic univcrajly ailtiitionjil woris-uflhfcmty of notlh 

(SroUn:! 

MARTIN, lAMtIS b-i--lliig]i potni b. ivlipou» ed.-hj^ point 
southcaiicm baptist tht'Olqgi^ s^minaiy 

REECE.. WELDON' Idmine bboratoij' h.i.-^llford coIi*ifc 

RHED. RAY CAMBFLL tnglwh b,iL-bndg); water coUe^ 
m.a.-appnlaihian stale univcrsiiy addirioit^d work-itnivtntit^ of north 
cajuljns 

REEVTS, JAMFS ^frCllAEL counsetinf b,»,^a,ppalachian state 
univtmly m.3.-appaittchiajT Hale uiitwisiiy 

SELTZER, RICHARD CARL biolofiy s.i4,^^agriciill^ir«l.Ali/(M}inkid 
in^iiiuic at aJfreJ b.si.-aiil^enit} of^orgLi i:ii,5.-[ihJo aiiH* SHIlPHERD. CARLVLE hA.-*pp9i^ehiaa <tiatc ucm'iM^iiy 
ni^-appala<rlijan sta.lc univcrijt>' 

SJII.PtJLRD, MARCARKT b.l.-ltrpalachian italir unjv«Kit}' 

SPAftCER, GOLDIE S, 4viri<ci;ijkJ sd«t« bj.-steed eoUegf 

m,».-appaJjL-fi3iin siait ui5iv«^iiy 

STOCKTON, GEORGE EVANS dijiretor of stutlcni personnel 
b-s-trcnton siaic t^olkss m. cd.-ivmpli; univcr$ity iiddilional 
wof lc-uni¥'c($ity of taxai 

SURRATT. CARLOS PAULairfCtat^«miillt^rbiQll tb.-univrffdn' of 

north cirolinii ni,3.-appalai-hlaB JttHM WfllHfjIit;^ addiiiunH 
work'norih eiuoUna j.lai« univrntiy 

TAYLOR, PEQGV HILL KCiriamI Kience a.a.-iDaPi hiU eoUegc 
b.i.-appa{achiitn (talc ytiiversjt)' 

•\ 
TEMPLETOM, James H, jiittcinic dean b.s.'appalacliian stai* 
uni^'cifjii^' jn.B.-appalachiaji state uiiiiv«>nii>' addiiionij 
WDrfc-univi'isitj' of nbrlh cArolina 

THOMAS, ROY we5dinf dcpancncnt of ibc lUivy-KrvkM ichcKtli 

THOMPSON'. MARY RUTH couns«loi b.^L-udvcriiiy of north cn«>lj,ns 
m.5.-univ(rsity wf north caroHna additional work-unkv?rstty of north 
Carolina 

VAX HORNh JOMhr MAX en^iish b.s. appaln^hlan itatt; urirorsii} 

n],4t,'jppalit:hian i|4tt* univetsitj- 

WALLACE, JAMES liAMPTOS business uUniiTiinintion bi-noflh. 
OroUna ^Utii univcmty in,b,a.-hai^'«rd univefsity 

■WEVGER, HlAYMOIND shtrntiftr}' h.$,-p«nnsytvaiiia ttate university 
m,fs,-penitiyh'anii $tat< unltciiity ph,i],-putduE unJv«KJty 

WHITE. W.B, Ic-jjnin;; l;]lvaraiOi>' bj.-north cutiUno »13K univcnit) 
m,i.-ficifib ^snjitiiia state university lfJ2 surry community cpllege 

administration board of trustees I. JOltS KHl-IMrSi ..................... presitlenl 

CLAUDt V, AVERS «... assbtanl dltci:turDf 

?dult educalion and cMfn^i>n 

WJLUAM If. tJAVlii, m. ™uilM.tof 

RC. I m I MA^ . .tibmiiati 

K. CLVDi: JOHNSON .,....., , .buf inesi mamijser 

PaLILE. Kb'ICKlR ........... cliunnan uf technical and 

voi-ational divisioTi 
JAMES SL RI-I^VE^S tUiector of adult isducatiofi 

GPORCF F. STOt KTOM (tesn of Hudenl p?T¥onncl 

CARLOS I'. SURRATT ...;.... .ilirccloiorcineniiitdhnHon 

and couniclor 

JAMFS H TEMPLtTOS' oi^adcmic dean 

KllTH THOMPSON ..,*■■. rcfbtruiind comiufIot^ ROBFRT r. MERRITT , . . nxtunl liiy 

«.C. CHATHAM ...,,......., ... ... .. .... .elkin 

r OY CLARK *.,,,....*,,.,..,., mount olrj' 

I RANK COMER . . , , . . Ucstunn 

CHARLFS L. FOLCER dobuin 

THOMAS L. tOLGER mount airy 

JOHN P. l-tlANK TTWEinlaiiv 

ROBERT M. LO^VE lav/^tp 

MRS. TIOXIE B. aOTH ,...,,...... *rlfciii 

Q^CAK SMSTH , i i , t , ,,., i i.'i .,,,,- . .pUo[ mourniin 

HOWARD O. WOLTZ. jft. . . . mounl airy 

ROBtRt VARaoiiOLCiM JiWJcsvllJc 103 
\ 
1 123 conclusion 
r -2 in 
m 


m 
116 
P^^A 127 128 
"^- 1 
129 r I3S 

^1 r 

i» 


134 


135 mueh *»Tjrk has been done aniJ mimy «t;rifiec» hnvc bvvn made t» 
put togEtJicr ihis hiit&t} of a yeajr ai lurtjj communSu- cf,]li^ and i 
the editor, hop* that s-ouT mumories uit) he cnrkln-d by ihi. yeajbwfc 
aU the people wlio Mniributwl time antl tiYort (tj thijt tjvmi:jnj.>u * [a^ 
arc too numerous lo naiTii'. but i shou]d lil«t> ifi ofTet ipKL-is: thnnk» to 
IJh' fotlowmj;: 

uur ui1veniscr» imii ^opuibuKin uithoui whose stippori 

llitJ^yc^trbiwli; would not ll^Vt- bwn FVO^qblt. 

mi. n> reed, out adrlsof, md nif. satnmy allred; oui 

buslncsi jdWiiqf, fof iJwir support. inlcre,t, and 

undcrSiliindJDg, 

fiftuUy lo you, the Ttrudeni bodj'. rsLLiiiy, and 

^dnilAuiniion. for your 'mtcim ind L-Oopetatjon. 

we ^.^v^: .in^crBly trp^joj^d publKhinj; your 1969 lancer, the houfi 
hav,; bctn endless. rlK d..id)inc^ dirfkult to r«et. bui our reward k in 

your editor ord frierd. 
rnk'JlJurl k:hurt'h J 36